Luka eloko

Landa biso !

COL SAPIN GB

COL SAPIN GB

Réf : COL014

Disponible
20,00€  
20%
25,00€

Quantité :

Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ?

Description longue

COL na masusu na liputa 100% koton
Ya kolata likolo ya tricot - to robe ya langi moko - na kazaka
Okoki kolata yango mpe lokola EKOTI
Molayi : 120 cm (longola masusa)
Ezali na maputa misusu to okoki kosalisa na liputa na yo
Mokwa :  totie nsinga ya kingo ya makasi na kati pona kobatela masuss
Haut de page
Biloko mingi
ya kopona
Biloko
ya kitoko
Ndenge ya kobalola
monoko mosusu
Osombi 50€,
ozwi kitunga

kotinda ofele