Luka eloko

Landa biso !

MUKAZALI : zando ya biloko ya Afrika

Bandeko ya bolingo,


Tobongoli BABUKU na biso, oyo ekomami na Lifalansa to na Anglesi, na Lingala, Kikongo, Tshiluba, Swahili na Lari. Ezali pona kosalisa bana bamesana na biloko ya mokolo na mokolo na minoko wana kobanda kibomwana na bango : "nzete ezangaka misisa te."

Tokomi yango na lokasa : ya makasi 200gr ezanga acide, ezanga putulu ya libaya na mpe nkisi ya mabe (chlore). Lokasa yango ekowumela pona konuna. Ezali na elembo ya FSC (kompani oyo ekengelaka ndenge ya kobuka banzete na bazamba).


Biloko na biso ya mike mike esalami na likebi makasi mpe na maputa ya malamu 100% kaka koton pona kopesa lisusu kilo na maputa. Kobakisa mwa eloko ya moke likolo ya elamba, soki esalami malamu, engengisaka molato na yo.

Pona na zando oyo, toponi ba wax tuku mibale koleka pona biloko oyo. Bokomona : bakitambala, bansinga ya maboko,... ya kolata ndenge olingi, kaka yo moko, likolo ya elamba nyoso...!!

Bansinga ya maboko ezali mpasi te pona kolata to kolongola yango.


ESIKA YA MASANO na biso ezali pona tobosana kibonkoko na biso te, nakati ya mabina to na kosakana,...ndenge bankoko na biso bazalaki kosala na ntango ya kala : komema mwana na mokongo, Kolamba,..


Melesi mingi na ndenge boye kosomba epayi na biso,

MUKAZALI

Bakomi pona biso !

Biloko ya koteka

Bansango na biso
Biloko ekiti ntalo mikol'oyo


Biloko mingi
ya kopona
Biloko
ya kitoko
Ndenge ya kobalola
monoko mosusu
Osombi 50€,
ozwi kitunga

kotinda ofele